;

درباره جشنـواره

امروزه در دنیا، زبان مشترک ملل، زبان هنر است و جشنواره " نه ب جنگ" مصمم است با بهره مندی از این زبان، ندای خود را به گوش جهانیان برساند." نه ب جنگ" دارای دو پیام اصلی می باشد، که در یک طرف، (نه به جنگ) می باشد و به هرگونه جنگ و تعرض( نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سایبری و ...)، نه می گوید و شامل پیام صلح و دوستی است، شامل آرامش در اقصی نقاط جهان است که مستلزم احترام به حقوق ملل با رعایت کرامت انسانی است، شامل امنیت است و در طرف دیگر، در صورت نقض موارد فوق (نه، بجنگ) را مطرح می نماید، که دفاع و جنگیدن برای رسیدن به صلح و آرامش، شایسته ی جایگاه انسانی است . بخش ها و مضامین جشنواره: حال به توجه به موارد مطروحه در مشروح فوق، برآنیم تا با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران طبق مجوز شماره 99/1/8210 مورخ 1399/05/06 صادره از اداره نامبرده، اولین دوره ی جشنواره ی مستقل " نه ب جنگ " را در حوزه های ذیل و با تبیین اهداف مذکور برگزار نماییم. - فیلم - انیمیشن - عکس(با دوربین و یا موبایل) - طراحی پوستر - پادکست - شعر، روایت و خاطره شایان ذکر است به دلیل اهمیت موضوع جشنواره و جهان شمول بودن آن این جشنواره ویژه فضای مجازی می باشد و آثار دریافتی مورد تایید، سراسر سال به عنوان محتوا، در فضای مجازی ( درون مرزی و برون مرزی) منتشر خواهد شد.