;

مطالب آموزشی


جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره        «نه ب جنگ» برگزار می‌شود

جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره «نه ب جنگ» برگزار می‌شود

۱۳۹۹/۰۶/۱۴

ادامه مطلب
جشنواره «نه ب جنگ» برگزار می‌شود

جشنواره «نه ب جنگ» برگزار می‌شود

۱۳۹۹/۰۶/۱۴

ادامه مطلب
تولد جشنواره ای با موضوع «نه ب جنگ»

تولد جشنواره ای با موضوع «نه ب جنگ»

۱۳۹۹/۰۶/۱۴

ادامه مطلب
اولین دوره جشنواره «نه ب جنگ» برگزار می‌شود

اولین دوره جشنواره «نه ب جنگ» برگزار می‌شود

۱۳۹۹/۰۶/۱۴

ادامه مطلب
مصاحبه دبیر جشنواره ((نه ب جنگ )) با سینما پرس

مصاحبه دبیر جشنواره ((نه ب جنگ )) با سینما پرس

۱۳۹۹/۰۶/۱۸

ادامه مطلب
مصاحبه دبیر جشنواره ((نه ب جنگ)) با آوینی فیلم

مصاحبه دبیر جشنواره ((نه ب جنگ)) با آوینی فیلم

۱۳۹۹/۰۶/۱۹

ادامه مطلب
فراخوان جشنواره فرهنگی هنری     «نه ب جنگ» اعلام شد

فراخوان جشنواره فرهنگی هنری «نه ب جنگ» اعلام شد

۱۳۹۹/۰۶/۲۱

ادامه مطلب
دریافت آثار جشنواره «نه ب جنگ» آغاز شد

دریافت آثار جشنواره «نه ب جنگ» آغاز شد

۱۳۹۹/۰۷/۲۸

ادامه مطلب
اعلام فراخوان ارسال آثار جشنواره فراگیر فرهنگی هنری «نه ب جنگ»

اعلام فراخوان ارسال آثار جشنواره فراگیر فرهنگی هنری «نه ب جنگ»

۱۳۹۹/۰۷/۲۸

ادامه مطلب
جشنواره فرهنگی هنری «نه ب جنگ» آغاز به کار کرد

جشنواره فرهنگی هنری «نه ب جنگ» آغاز به کار کرد

۱۳۹۹/۰۷/۲۸

ادامه مطلب
جشنواره فرهنگی هنری «نه ب جنگ» آغاز به کار کرد +تیزر

جشنواره فرهنگی هنری «نه ب جنگ» آغاز به کار کرد +تیزر

۱۳۹۹/۰۷/۲۸

ادامه مطلب
سرانجام جشنواره «نه ب جنگ»/ نیازمند جشنواره‌های جامع هستیم

سرانجام جشنواره «نه ب جنگ»/ نیازمند جشنواره‌های جامع هستیم

۱۳۹۹/۰۸/۰۷

ادامه مطلب
پیوستن سازمان فرهنگی هنری شهرداری به جشنواره

پیوستن سازمان فرهنگی هنری شهرداری به جشنواره

۱۳۹۹/۱۰/۱۲

ادامه مطلب