;
محمـد حمـادی

محمـد حمـادی


لیست کتاب¬هایی که اینجانب محمد حمادی تا کنون ترجمه کرده¬ام و به چاپ رسیده¬اند به¬شرح زیر است: 1- کتاب شعر جامه¬های عشق - ندى الحاج- نشر فصل پنجم 2- کتاب شعر با برگ هایی سرگرمم - جوزف دعبول - نشر آرادمان 3- کتاب شعر راهب العنب/ راهب انگور (دو زبانه: عربی- فارسی) - خانم نضال القاضی۔ نشر آرادمان 4- کتاب شعر الفبای یاسمن¬ها - نزار قباني - نشر بوتیمار 5- کتاب شعر از آن¬چه کرده¬ای عذرخواهی نکن - محمود درویش۔ نشر بوتیمار 6- کتاب شعر البنفسح الحزین/ بنفشه¬های غمگین (دو زبانه: عربی- فارسی) - سعيد الزبيدی۔ نشر خاموش 7- ترجمه مجموعه داستانی انتخاب به زبان عربی۔ سیمین دانشور نشر خاموش 8- رمان مشکی برازنده¬ی توست - احلام مستغانمی۔ نشر هیرمند 9- ترجمه گزیده¬ی اشعار آقای علیرضا بهرامی تحت عنوان سوت زدن به زبان مادری (دو زبانه: فارسی- عربی) به زبان عربی- نشر آرادمان کارهای دیگری هم از جمله ترجمه¬ی یک رمان، یک نمایشنامه و همچنین یک کتاب شعر از زبان عربی را به پایان رسانده¬ام و اکنون در مرحله گرفتن مجوز نشر هستند.