;
سـارا قضـاوتـی

سـارا قضـاوتـی


مدیریت بخش محتوا و استودیو در شرکت آبان: تأمین محتوای اپلیکیشن همراهنگ (در حوزه ی موسیقی) تأمین محتوای اپلیکیشن آوانو (تولید کتاب صوتی) مدیریت محتوا در شرکت سمسون: تأمین محتوای اپلیکیشن گردشگر مدیریت محتوا در شرکت اکسیرداینامیک: تولید و اجرای پادکست در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، طنز و فرهنگی تولید و اجرای نریشن های آموزشی مدیر روابط عمومی در ساخت تیزرهای کوتاه تبلیغاتی و موسیقی مدیر روابط عمومی اجرای تئاتر "مشغله ی کاذبیه" به کارگردانی جناب صدر