;
سعیـد حـق زارع

سعیـد حـق زارع


متولد 1353. لیسانس نرم افزار دانشگاه علم و صنعت. - فعالیت در تولید فیلم انیمیشن از سال 1376 تاکنون - شرکت در ساخت پنج فیلم انیمیشن کوتاه جشنواره ای - تدریس در دانشگاه صدا و سیما – سمت مدرس جلوه های ویژه روتوسکوپی - تدریس موشن گرافیکس دانشگاه سوره - عضو هیات مدیره صنف موشن گرافیکس ایران - عضو رسمی خانه سینما ایران آسیفا - بازرس صنف جلوه های بصری - عضو رسمی انجمن گرافیک ایران - ساخت موشن گرافیکس در شبکه های یک العالم پرس تی وی - برگزاری چندین ورک شاپ با موضوع موشن گرافیکس - فعالیت در عرصه تولیدات مواد تبلیغاتی (تیزر ) از 1375 تاکنون