;
پریسا قهرمانی

پریسا قهرمانی


فارغ التحصیل طراحی گرافیک ( سال 1383) از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران سوابق کاری : - همکاری با کانون تبلیغاتی کارین - همکاری با نشروچاپ سینه سرخ - انجام پروژه های تبلیغاتی شخصی - مدیر شرکت تبلیغاتی سریر گرافیک